menu

Điện thoại liên hệ

Văn phòng Châu Đại Dương

Châu Úc
0061 2 8880 5830

New Zealand
0064 4888 1382

Văn phòng châu Á

Singapore
0065 3159 3053

Nhật Bản
0081 50 5865 3085

Địa chỉ email liên lạc

Chúng tôi luôn lắng nghe khách hàng của mình

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Thực hiện theo tài khoản WeChat chính thức của Panda để có thêm thông tin.
Nhấp vào Dịch vụ khách hàng trực tuyến để phục vụ bạn.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Panda Remit - 24*7 Customer Services